Bài thơ đầu năm

dongngan
Ngày qua , khuất sau lưng
Đó là thời gian không lấy lại được
Từng phút, thời gian phủ nhận ta
Từng phút tình yêu rời xa ta
Ta bước vào mênh mang vô tận
May còn cây bút vẽ và những con chữ
Chưa rời xa ta
Gấu thân yêu, giờ ở đâu
Đó là tình yêu cuối cùng
Đời vui và đau xót
Theo ta dặm dài
1/1/2017- 9h30 sáng