Nghĩ trước thềm xuân

Mùa xuân về má em hồng rực

Nhưng mẹ em sắc mặt tái đi

Mùa xuân về em như măng mai

Mùa xuân về mẹ như đào phai

Trái ngược quá xuân vun cho tuổi trẻ

Với người già thêm tuổi bớt xuân đi

Bởi mẹ nào chả lo cho con nhỏ

Lấy phần mình san sẻ sang con

Xưa mẹ lấy tuổi trẻ của ông bà

Nay con lại đòi luôn phần ấy

Nợ đồng lần chẳng có ai ghi sổ

Nhưng cuộc đời luôn tự nắn đời ta

25/1 tết con ngựa