Tâm sự Biển

( Posrt lại để nhớ lại ngày mất Hoàng Sa)

Ăn con cá thấy sóng duyềnh trong nó

Thấy cong người ngư phủ muối trong mưa

Những cơn bão xô nghiêng thuyền cá

Không lớn hơn gió xoáy trên bờ!

Đó là những đứa con người mẹ

Ngóng biển khơi đợi bóng tàu về

Ngoài sóng lớn còn thêm ma nước lạ

Cơn bão lòng ngay giữa biển Trường Sa

Thời lạm phát tôi hay tìm mua cá

Những con kìm con nục sóng bôi xanh

Thấy mặn mòi mồ hôi người bám biển

Và máu ngư dân dính ở mạn thuyền.

Tôi đã qua nhiều những biển bình yên

Mới thấy quê mình biển đầy bão tố

Những hải tặc Chai- nờ hùng hổ

Người láng giềng sao giống cướp Somali

Chúng nhăn nhở vuốt ve tình đồng chí

Bao nhiêu kẻ chìa tay ra với quỉ

Hãy cho ra Lý Sơn đẻ họ tỉnh cơn mê

10/9/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *