Tag: painting

Tranh: Vạn lý độc hành

  Bức tranh này vẽ  một con ngựa, lưng thồ hành lí, đang lặng lẽ bước trên đường vô định. Mà không có đường đi Không có người dắt. Mấu chốt câu chuyện là ở chỗ đó. Con ngựa này là con ngựa thân phận, đó hình ảnh của một đời người…dù bất cứ ai, bất kể người đó giàu… Read more →