Tag: TTVH

Ngẫm ngợi cuối tuần: Cảnh đời

Bài đã đăng trên báo Thể Thao Văn Hóa Online (Link xin xem tại đây)    Lần mò trên mạng, tôi bắt gặp một đọan tâm sự ngắn của một người bạn: “Chiều qua, trời vừa hạ nắng, đầm sen ven cánh đồng nở đẹp, tôi ngừng việc công ty, bước ra đầm sen gần cổng. Bắt gặp ngay  một… Read more →