chuyện vui và buồn

Truyện ngắn

dongngan
– Vừa đi tắm biển về à, có gì vui không ông?
– Có một chuyện vui và một chuyện buồn .
– Vui là gì?
– Cứu được một người suýt chết đuối
– Ai đấy
– Thày mình, ông ấy là giáo sư bơi
– Giáo sư bơi , sao lại suýt chết đuối
– À, giáo sư là người dạy lí luận bơi.
– Thế còn chuyện buồn
– À, buồn là giờ mới biết ngoài lí luận bơi giáo sư chưa hề biết bơi, chả bao giờ xuống nước!
30/12/2013