Không biết Valentin

Tôi không hề biết Va lentin

Cho đến khi về Hà Nội

Hà nội cái gì cũng ngon vượt trội

Lại có thêm ngày Valentin

Nghĩ thương cây lúa đồng chiêm

Mùa này gồng mình trong rét

Chưa bao giờ biết từ xứ tuyết

Trai gái lại có ngày Valentin

Đồng quê chỉ biết làm với ăn

Tình yêu là bữa cơm nóng hổi

Một giấc ngủ ngon sau ngày việc vội

Valentin là gì không biết đâu anh

Mùa valentin năm nay

Hà Nội tím màu violet

Trên núi cao cũng tím thâm vì rét

Nhưng đó không là màu Valentin

Thôi không biết Valentin cũng may

Để khỏi lo tìm quà tặng

Socola ăn nhiều cũng đắng

Valentin mình chờ là cơn gió nồm nam!

13/2/2014