Làm ruộng

Tranh khắc gỗ “Tình Yêu” in trên giấy dó.
Hoạ sĩ Đỗ Đức.

dongngan
Nghe ông bộ trưởng Bùi quang Vinh nói , nghỉ hưu tôi sẽ về làm ruộng.
Một số người dè bỉu, bảo ông và những người trong cái đảng ông chỉ đáng thế thôi.
Ai mà nghĩ rằng người cầm quyền làm hỏng việc thì chỉ đáng cho về làm ruộng thì quả là chẳng hiểu gì người nông dân cả. Các vị đó không xứng và không thể làm nông dân được nữa.

Người làm ruộng đầu hôm sớm mai trông mưa trông nắng, lo úng lo hạn, lo phân lo gio, lo sâu lo bọ Khi có hạt thóc rồi lo cất giữ cho không bị ẩm mục…Nhiều cái lo hơn lo việc nước, đâu phải chuyện nói chơi mà có ăn…
Cỡ lãnh đạo của nước ta về làm ruộng thì há mồm chết đói luôn.Họ biết gì về ruộng, họ là đám người làm việc bằng mồm… quen ăn sẵn…
Người biết làm ruộng không coi thường người dân, không thể cưỡng chế nhà ở của dân vô lý, không thể cướp đất ruộng làm sân gôn, không thể kí giấy các dự án lấy đất ruộng bừa bãi, không thể nhìn đất nước còn xập xệ, trường học bệnh viện chưa đủ mà liên tục xây khu tưởng niệm nọ kia ồn ào hoành tráng.
Chỉ bọn người không biết làm ra hạt lúa mới như thế..
Bởi chỉ biết làm ruộng nó mói dạy cho con người ta nhân ái, biết sống tử tế, biết tình làng nghĩa xóm…Bởi làm ruộng mới biết giá trị của con người.
Xuất thân từ nông thôn không đồng nghĩa với việc biết làm ruộng! Hãy thử xem! 18/1/2/16