Ngày tình yêu của Việt Nam

doduc

Việt Nam có một ngày tình yêu

Có một Valentin trên núi

Đó là Khau vai

Hai bảy tháng Ba

Chợ Phong lưu thắp sáng mỗi nhà.

Chợ Khau Vai xưa của người Nùng

Sau người Dao người Mông đều đến

Sau cùng là người Kinh

Khau Vai giờ thành nơi kinh doanh…

Kinh doanh tình yêu

Chỉ xứ mình mới có.

Thế giới ngày nay khát tiền

Đình chùa miếu mạo càng thiêng

Là kinh doanh tuốt.

Ý thức hệ lôi về ông Mác

Đặt lên thờ phụng ở lớp già

Nay Valentin được lớp trẻ

Ôm về rừng rực thăng hoa

Không kinh doanh cũng ra rả pi-a!

Người xưa có chuỵện

Mồ cha không khóc, khóc đống Mối

Thì nay

Thì cả Mác với Valentin

Ồn ào…

Máu chuộng ngoại đã thấm vào tim

Lú tất.

Tôi nhớ Khau Vai

Hai bảy tháng ba âm chứ không phải 14 tháng 2

Mới là ngày tình yêu người Việt

Valentin là tình yêu xứ tuyết

Sao mượn về làm của hồi môn

Để ngày Phong lưu mãi mãi nỗi buồn.

14/2/2014